Какво е PHP ?

 • PHP (съкратено от PHP: Hypertext Preprocessor) е широко използван скриптов език с отворен код, предназначен за обща употреба, който е изключително удобен за уеб разработки и може да се вгражда в HTML.
 • Вместо множество команди, които извеждат HTML, PHP-страниците съдържат HTML с вграден код, който прави "нещо".
 • Това, което отличава PHP е че кодът се изпълнява на сървъра, генерира HTML, който се изпраща към клиента. Клиентът ще получи резултата от изпълнението на този скрипт, но няма да знае какъв код е генерирал този резултат.
 • Най-хубавото нещо при използването на PHP е, че е изключително лесно за новаци, а разполага с много разширени възможности за професионалния програмист. Не се притеснявайте от четенето на дълги списъци с възможности. Много бързо можете да влезете в крачка и до няколко часа да започнете да пишете прости скриптове.
php
php7

Какво ново в PHP 7 ?

 • Подобрена производителност
 • Промени в синтаксиса на езика
 • Нови възможности
 • Променени функции
 • Нови функции
 • И много още…
 • Всичко ще бъде разгледано в отделните категории

Какво е премахнато?

 • Премахнати са всички стари разширения и SAPI:

 • sapi/aolserver
 • sapi/apache
 • sapi/apache_hooks
 • sapi/apache2filter
 • sapi/caudium
 • sapi/contonuity
 • sapi/isapi
 • sapi/milter
 • sapi/nsapi
 • sapi/phttpd
 • sapi/pi3web
 • sapi/roxen
 • sapi/thttpd
 • sapi/tux
 • sapi/webjames
 • ext/ereg
 • ext/mysql
 • ext/mssql
 • ext/sybase_ct
 • Премахната е поддръжка на някои директиви на php.ini:

 • asp_tags
 • always_populate_raw_post_data
  ( и свързаната с нея променлива $HTTP_RAW_POST_DATA,
  вместо нея се използва дескрипторът
  на входящия поток php://input)
 • Някои практики са непрепоръчителни:

 • Синтаксисът на конструкторите в стил PHP 4
 • Статичното извикване (::) на нестатични методи
 • Премахната е поддръжката на идентификаторът
  /е в PCRE. Аналогична функционалност може да
  бъде постигната с функцията preg_replace_callback()